Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse.
Mer information

Integritetspolicy


från den 25 maj år 2018(version nr 5 tillämplig från och med 4 januari 2021).
Kära Användare,
 
Internetsidan  rodo.rawlplug.com (”Sidan”) tillhandahålls Rawl Scandinavia AB med huvudkontor i Västervik, gatuadress: Baumansgatan 4 S-593 32 Västervik, Sverige  (”Rawlplug”) som en tjänst till våra kunder, om inte annat uttryckligen anges på Sidan. Rawlplug är förpliktigad att skydda din integritet och säkerställa säkerheten för all relevant information vidare befogad av Rawlplug. Alla personuppgifter som samlas in av Rawlplug via Sidan kommer att användas i enlighet med gällande regler på detta område, inklusive reglering av Europaparlamentets och rådets (EU) nr 2016/679 från den 27 april 2016. om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad ”GDPR”),

1. VEM ÄR ADMINISTRATÖREN?

Administratören av alla personuppgifter som samlas in via Sidan är Rawlplug.
Du kan kontakta oss när som helst gällande behandlade personuppgifter.
Kontaktuppgifter Rawlplug: Rawl Scandinavia AB med huvudkontor i Västervik, gatuadress: Baumansgatan 4 S-593 32 Västervik, Sverige.
 
På följande internet adress hittar du mer information om vår bearbetning av personuppgifter och säkerhetsåtgärder som tillämpas samt information om de befogenheter som du har rätt till och sätt om deras genomförande: gdpr.rawlplug.com
Rawlplug är en del av Rawlplug Gruppen, som inom ramen för denna policy också består av följande företag:
 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Wroclaw, Polen;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wroclaw, Polen;
 • Koelner- Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, Wroclaw 51-416, Polen;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Storbritannien;
 • Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Tyskland;
 • Rawlplug France, Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère 16, rue Jean Mermoz, 77290 COMPANS, Frankrike;
 • Rawlplug Italia s.r.l., Via Savonarola 217 Padova cap 35137, Italien;
 • Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE;
 • Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.C.),Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubai, UAE;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Sverige;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irland;
 • Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Tjeckien;
 • KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovakien;
 • Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Ungern;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Litauen;
 • Koelner Ukraine LLC, ul. Naukova 3a, 79060 Lviv, Ukraina;
 • Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Ryssland;
 • Rawlplug Singapore Pte. Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, Singapore;
 • Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, Kina;
 • Rawlplug Inc., Trust Center 1209 Orange St. New Castle, Delaware DE 19801, USA.
nedan  ”Rawlplug Gruppen.”

2. VILKA UPPGIFTER AVSER POLICYN?

Denna policy gäller all information som samlas in av Rawlplug, inklusive personuppgifter:
 • genom Sidan;
 • via e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikation mellan dig och Sidan;
 • genom mobil och dator applikationer som har laddats ner från Sidan som utgör ett system av din interaktion med Sidan som ej baseras på webbläsare;
 • i samband med din interaktion med reklammaterial och applikationer som finns på tredje partens internetsidor eller inom den ram som dessa individer utför tjänster, förutsatt att dessa applikationer eller marknadsföringsmaterial innehåller en länk till denna policy.
Policy gäller inte för information som samlas in av:
 • Rawlplug i offline läge eller genom andra slags medel, inklusive andra webbplatser som drivs av tredje part eller Rawlplug (inklusive dotterbolag eller företag relaterad med Rawlplug); eller
 • tredje part (inklusive dotterbolag eller relaterade företag med Rawlplug), i synnerhet genom tillämpning eller innehåll (inklusive marknadsföring) tillgängliga på eller via Sidan.
Läs denna policy, för att förstå de strategier och metoder som används av Rawlplug i samband med information om din person, inklusive personuppgifter. Om du inte samtycker till policyn och praxis som används av Rawlplug bör du omedelbart lämna Sidan. Då du går in eller använder dig av Sidan godkänner du denna integritetspolicy och behandling av personuppgifter som samlas in Sidan. Enligt avsnitt 12 nedan, kan denna policy ändras när som helst genom Rawlplug. En sådan förändring för dess effektivitet gentemot användaren kräver hans eller hennes uttryckliga samtycke. Du kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst genom att kryssza i en lämplig ruta på botten av sidan. Tillbakadragandet av samtycke vid ingång på Sidan förhindrar användning av Sidan, dock påverkar det ej lagligheten i behandlingen av personuppgifter av Rawlplug som gjorts före tillbakadragande av samtycke.
Formuleringen ”personuppgifter” som används i denna policy gäller alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan direkt eller indirekt identifieras, i synnerhet med hjälp av t.ex. namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter ID, Internet eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet hos individen.

3. PERSONER UNDER 16 ÅR

Sidan är inte avsedd att användas av personer under 16 år. Ingen under den här åldern kan överföra någon information via Sidan eller publicera dem på Sidan. Rawlplug samlar inte in medvetet personuppgifter om personer under 16 år. Om du är yngre än 16 år, kan du inte använda eller överföra information via Sidan, användning av interaktivt innehåll, inklusive placera offentliga kommentarer på Sidan, och även vidarebefordra personuppgifter till Rawlplug, däribland i synnerhet ditt namn, adress, telefon nummer, e-postadress, systemnamn eller användarnamn. Om det visar sig att Rawlplug har samlat in eller fått några personuppgifter om personer under 16 år utan vetskap och samtycke av hennes eller hans vårdnadshavare, kommer Rawlplug omedelbart ta bort sådana personliga uppgifter. Om du misstänker Rawlplug för innehav av denna typ av personuppgifter, kontakta Rawlplug.

4. INFORMATION SOM HAR SAMLATS IN AV RAWLPLUG

Rawlplug samlar inte in någon information om din person förutom när den överförs av dig, bland annat genom användning av Sidan. Rawlplug kan dock samla in information i samband med hur man använder Sidan. Därför kan Rawplug samla in och behandla i synnerhet följande personuppgifter:
 • kontaktinformation och identifiering, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, eller skatteidentifieringsnummer (t.ex. personnummer, identitetskort.);
 • Uppgifter i sambanf med betalningar, namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkort, bankkontonummer.
 • uppgifter som du angav i samband med ifyllning av formuläret som finns på Sidan, till exempel de uppgifter som krävs för att skapa ett användarkonto, inköp av varor eller tillhandahållande av tjänster från Rawlplug, nyhetsbrev abonnemang, publicering av information. Rawlplug kan också be dig att ge ytterligare personuppgifter i samband med ditt deltagande i reklamkampanjer, liksom för att rapportera problem med Sidan.
 • login och uppgifter i samband med tillgång, såsom användarnamn och lösenord till ditt konto på Sidan, kontouppgifter på sociala nätverkssajter.
 • Uppfifter som tas emot av Rawlplug genom en dator, mobiltelefon eller annan enhet med vilken du har tillgång till Sidan, inklusive din IP-adress, plats och tid..
 • uppgifter som erhållits av Rawlplug i samband med din interaktion med Sidan, såsom innehåll i publikationer eller foton.
Rawlplug kan också samla in annan information, icke-personlig information såsom kontaktuppgifter och affärs organisatorisk enhet som du representerar, uppgifter om vilken typ av webbläsare, enhet, operativsystem, webbhistorik, information om att besöka en annan användares profil, etc..
Rawlplug samlar ovanstående information, inklusive personuppgifter:
 • direkt från dig, och med samtycke.
 • automatiskt när du använder Sidan. Den information som samlas på detta sätt framför allt om hur man använder Sidan, inklusive IP-adresser, information som samlas in via cookies, webb beacons och andra teknologier för övervakning.
Personliga uppgifter som samlas in för andra ändamål än för rättsliga skyldigheter syften, kan bli föremål för profilering, det vill säga automatiserad analys av dina uppgifter för att utveckla förutsägelser om framtida beteende eller preferenser (t ex. för att matcha innehållet på Sidan eller marknadsföringsmaterial som skickas till dig).
Information som samlas in av Rawlplug kan också användas för att bedöma utveckling och förbättring av varor och tjänster som säljs av Rawlplug.
I förekommande fall kan du också ge Rawlplug uppgifter som skall offentliggöras eller visas ( ”publiceras”) på Sidan, eller överföras till andra användare av Sidan eller tredje part (sammanlagt som ”Användar Information”). Användarinformation om din person publiceras eller överlämnas till tredje part endast på din begäran och risk. Du bör dock vara medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta. Dessutom kan Rawlplug inte kontrollera verksamheten av andra användare av Sidan eller tredje part, som väljer att tillhandahålla  Användarna med information. På grund av detta, lan Rawlplug inte garantera att Användar Information inte kommer att visas av obehöriga.
När du publicerar några som helst foton av dig på Sidan som innehåller dina bilder, samtycker du till att Rawlplug kan använda bilden ifråga (t.ex.. Avatar).
Rawlplug kan kräva specifika detaljer i syfte att tillhandahålla vissa tjänster tillgängliga via Sidan. Om du inte lämna denna information, kommer du inte att kunna skicka förfrågningar till Rawlplug om dess tjänster, således kommer man ej kunna ingå ett avtal om tillhandahållande av sådana tjänster.
Rawlplug samlar även in dina uppgifter för Rawlplug ID behov – (i) det är ett  förenligt inloggnings system (SSO) för tjänster och funktioner hos Rawlplug som är tillgängligt via Internet som gör det möjligt för användare med ett registrerat Rawlplug ID konto (genom registrering av ett konto på vilken som helst Rawlplug sida eller på en särskild sida för Rawlplug ID) för säker inloggning till delade andra online tjänster av Rawlplug, vilket förutsätter behovet av att registrera ett användarkonto samt (ii) en databas över användare som använder de tjänster som Rawlplug tillhandahåller via Internet utan att registrera ett särskilt konto.
Rawlplug ID register innehåller personuppgifter, som behandlas av Rawplug nödvändigt att tillhandahålla tjänster via Sidan, liksom genomförandet av andra avtal som ingåtts av användaren via Sidan eller med dess hjälp. Information om specifika tjänster eller avtal hittar du på Sidan eller respektive Rawlplug sidor i samband med särskilda tjänster. Rawlplug ID tillåter användaren att hantera personuppgifter om användaren, hantering av avtal som ingåtts med Rawlplug genom användning av Rawlplug ID, liksom utövandet av de befogenheter som föreskrivs av GDPR.

5. INFORMATION SOM SAMLAS IN AV RAWPLUG GENOM TEKNOLOGIER FÖR AUTOMATISK INSAMLING AV UPPGIFTER

Under förflyttning och användning av Sidan, kan Rawlplug med hjälp av automatisk datainsamlings teknik samla in viss information, inklusive personuppgifter om utrustning som används av dig, vilka sidor du visar och användningsmönster, inklusive:
 • information om dina besök på Sidan, till exempel trafik, lokaliseringsposter och andra uppgifter gällande kommunikation och källor som du gör tillgänglig och använder på Sidan;
 • information om din dator och internetuppkoppling, inklusive din IP-adress, typ av operativsystem och webbläsare.
De hjälper Rawlplug till att förbättra funktionaliteten av Sidan och ger en bättre och mer personligare service, och som dessutom möjliggör Rawlplug att:
 • uppskatta antalet mottagare och mönster av användning av Sidan;
 • samla in information om dina preferenser, för att anpassa Sidan till individuella behov;
 • påskynda sökandet efter information av användare;
 • känna igen din person när du kommer tillbaka till Sidan.

6. COOKIES

Cookies (cookies) är textfiler som innehåller små mängder av information som hämtas till enheten när du besöker en internetsida. Vid varje efterföljande besök på sidan, skickas cookies tillbaka till den sida från vilken de kom inledningsvis. Cookies är mycket användbara, eftersom det gör det möjligt att känna igen din enhet. Mer information om cookies kan hittas på internetsidan: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu
Cookies utför en mängd funktioner, såsom effektiv navigering mellan olika webbsidor, kommer ihåg användarens preferenser (t ex. val av språk), och i allmänhet förbättra användbarheten av internetsidor. Tack vare dem, visas reklamer som är mer relevanta för användarnas intressen.
Cookies är av två typer: session eller permanent, beroende på hur länge de lagras på datorn eller enheten:
 • Sessionscookies pågår under internet sessionen. De försvinner direkt efter att du stänger din webbläsare.
 • Permanenta cookies finns kvar på datorn eller enheten efter stängning av webbläsaren och den sista för den tid som anges i cookien. De aktiveras av användaren efter att han eller hon har gått in på den internetsidan där de har sitt ursprung.
Rawlplug använder inte cookies för att samla in information för kommersiell försäljning till tredje part.

Analytiska cookies
Analytiska cookies samlar in information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel vilka sidor som besöks mest, eller om de får felmeddelanden från webbplatsen. De samlar inte in information som kan identifiera användaren. All information som samlas in av dessa cookies är allmän och anonym. De används för att förbättra funktionaliteten på internetsidan.
Sida använder olika typer av analytiska cookies, inklusive Google Analytics.
Google Analytics är en tjänst av analytiska verktyg som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics skapar en cookie, vars mål är att bedöma hur användning av internetsidan och rapporteringen om användarens aktivitet. Google lagrar informationen så samlades på servrar i USA och andra länder. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs för att göra det enligt lagar, eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla din IP-adress med någon information som lagras av Google. Genom att använda Sidan godkänner du ett sådant sätt och ändamål med bearbetning av information av Google.
Det är möjligt att avstå (opt-out) från övervakning av din internet aktivitet genom analytiska cookies:
Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Rawlplug använder också cookies för andra ändamål, bland annat:
 • identifiera dig när du loggar in på Sidan. Detta underlättar för Rawplug att lägga fram rekommendationer om produkt, visa personligt innehåll, att känna igen dig som en prime member (om det finns användning för det), samt till exempel kan du använda speciella alternativ för inköp och användning av andra särskilda funktioner och tjänster som tillhandahålls av Rawlplug.
 • övervaka dina önskemål, som genomförs av dig när du använder Sidan.
 • övervaknings föremål i varukorgen.
 • förhindra illegal användaraktivitet.
 • förbättrad säkerhet.
 • direkt marknadsföring av sina egna produkter.

Funktionella cookies
Funktionella Cookies gör att val som har gjorts av dig kan kommas ihåg (t.ex.. användarnamn, språk, region) och ger en mer personlig service. Till exempel kan internetsidan presentera väderprognosen för den region där användaren befinner sig baserad på cookies, som har information om den region där du befinner dig. Dessa typer av cookies kan också användas för att lagra textstorlek, typsnitt och andra sidelement föremål för personalisering. De kan också användas för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel att titta på en video. Informationen samlas in av dessa cookies kan vara anonym och kan inte spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Hantera cookies i din webbläsare

Moderna webbläsare tillåter dig att utföra ett antal åtgärder i samband med cookies, inklusive möjligheten att förhandsgranska cookies som lagras på din dator eller enhet, ta bort dem, blockera cookies som kommer från en tredje part eller bara en viss internetsida, förhindrar lagring av cookies eller radera alla cookies när du stänger webbläsaren.
Tänk på att alla enskilda arrangemang kommer att förloras efter avlägsnande av cookies, bland annat beslutet att avstå från (opt-out) lagring av cookies, eftersom det kräver en nedladdnings opt-out cookies. Om du väljer att blockera cookies helt och hållet, kommer många internetsidor inte fungerar, och vissa funktioner kommer att försvinna.
Följande länkar ger information om hur du hanterar cookies i förhållande till de mest populära webbläsarna:
Internet Explorer:
 https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Opera:
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies
Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Användning av cookies från tredje part och annan teknik för övervakning

Vissa innehåll eller applikationer (inklusive reklam) som finns på Sidan kan tillhandahållas av tredje part, inklusive annonsörer, annonsnätverk, annonsservrar, innehållsleverantörer och applikationer. Dessa tredje parter kan använda cookies ensamt eller i kombination med webb beacons eller annan teknik för övervakning för att samla in information om dig när du använder Sidan. Informationen som samlas in av dessa tredje parter kan identifieras med personuppgifter eller kan utgöra personuppgifter angående aktivitet online över en tidsperiod och på olika internetsidor eller internettjänster. Dessa personer kan använda denna information för att leverera inriktat (beteende) reklam eller annan liknande innehåll.
Rawlplug kontrollerar inte tredje part på något sätt och har ingen inverkan på den teknik som används för övervakning av de och hur den används. Om du har några frågor, kontakta då direkt ansvarig leverantör.

7. INFORMATIONSBEHANDLING

Rawlplug använder den insamlade informationen för att tillhandahålla de tjänster som finns på Sidan och anpassning av Sidan. Rawlplug kan använda denna information för att kommunicera med dig. Den information som samlas in från dig gör det möjligt att informera dig om viktiga funktioner av Sidan och deras förändringar, och kommer att användas för statistisk analys, i syfte att öka kvaliteten på de tjänster som erbjuds till dig.
Rawlplug kan bearbeta den insamlade informationen, med undantag av personuppgifter, i syfte med företags verksamhet, särskilt för att:
 • presentera Sidan och dess innehåll och tillåter användning av Sidans funktioner och dess innehåll;
 • förberedelse, genomförande och genomförande av kontrakt för tillhandahållande av elektroniska tjänster mellan dig eller organisatorisk enhet, företräda dig och Rawlplug;
 • skapa och hantera dina användarkonton;
 • genomförande, övervakning och registrering av beställningar, betalningar, returer, klagomål, rabatter osv.
 • diagnos och svar på dina frågor, önskemål och förslag;
 • kommunicera med dig genom olika kommunikationskanaler;
 • publicera recensioner av produkter och tjänster som lämnats in av dig;
 • uppfyllandet av juridiska förpliktelser, inklusive skydd och förebyggande av olagliga transaktioner, reklamationshantering och ökad nätverkssäkerhet;
 • Kontroll i samband med att du uppfyller alla krav som föreskrivs i lagar och andra regler och policies från Rawlplug; bestämmelser, försvar och prövningsmöjligheter av Rawlplug, inklusive försäljning av en fordran mot dig;
 • generera rapporter, analyser och statistik, genomförande, utvärdering och förbättring av affärs Rawlplug, varor, tjänster (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, kommunikationshantering, definition och hantering effektivitet reklam och marknadsföring, analys av produkter, tjänster, webbplatser och applikationer; hantering av Sidan och applikationer);
 • direkt marknadsföring;
 • verkställandet och genomförandet av avtal för tillhandahållande av tjänster eller försäljning och leverans av varor;
 • utöva andra ändamål för vilka informationen samlades in;
 • andra ändamål eller på annat sätt som beskrivs av Rawlplug i samband med insamling av information;
 • för något annat ändamål.
All ovanstående information kan bli föremål för profilering, det vill säga automatiserad analys av dina uppgifter för att utveckla förutsägelser om framtida beteende eller preferenser (t ex. för att matcha innehållet på Sidan eller marknadsföringsmaterial som skickas till dig).
Dina personuppgifter samlas in av Rawlplug för följande ändamål:
SyftePersonuppgifterRättslig grundTid
presentera Sidan och dess innehåll och tillåter användning av Sidans funktioner och dess innehåll
 • Data som erhållits från den utrustning som används för att få tillgång till Sidan: IP-adress, plats och tid.
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Artikel 6 punkt 1 GDPR - samtycke förvistelsetiden på Sidan, och efter att man har lämnat den
förberedelse, genomförande och genomförande av kontrakt för tillhandahållande av elektroniska tjänster mellan dig eller organisatorisk enhet, företräda dig och Rawlplug;
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skatteidentifieringsnummer, identifikationsnummer (t.ex. ID-kortsnummer).
 • Uppgifter om betalningar: namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkort, bankkontonummer.
 • Data som erhållits från den utrustning som används för att få tillgång till Sidan: IP-adress, plats och tid.
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Art. 6 punkt 1 siffra b GDPR – fullgörande av avtaletvaraktigheten av avtal och uppgörelser efter
skapa och hantera dina användarkonton;
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skatteidentifieringsnummer, identifikationsnummer (t.ex. ID-kortsnummer).
 • Uppgifter om betalningar: namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkort, bankkontonummer.
 • Login i inloggningsuppgifter: användarnamn, lösenord, användarkonto dataåtkomst till sociala medier konton.
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Art. 6 punkt 1 siffra b GDPR – fullgörande av avtaletvaraktigheten av avtal och uppgörelser efter
genomförande, övervakning och registrering av beställningar, betalningar, returer, klagomål, rabatter osv.
 • Login i inloggningsuppgifter: användarnamn
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skatteidentifieringsnummer, identifikationsnummer (t.ex. ID-kortsnummer).
 • Uppgifter om betalningar: namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkortsnummer, bankkonto.
Art. 6 punkt 1 siffra b GDPR – fullgörande av avtaletvaraktigheten av avtal och uppgörelser efter
diagnos och svar på dina frågor, önskemål och förslag;
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Login och inloggningsuppgifter: Användarnamn
Art. 6 punkt 1 siffra b GDPR – fullgörande av avtaletvaraktigheten av avtal och uppgörelser efter
kommunicera med dig genom olika kommunikationskanaler;
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Login i inloggningsuppgifter: användarnamn.
Art. 6 punkt 1 siffra b GDPR – fullgörande av avtaletvaraktigheten av avtal och uppgörelser efter
publicera recensioner av produkter och tjänster som lämnats in av dig;
 • Login i inloggningsuppgifter: användarnamn
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Art. 6 punkt 1 siffra b GDPR – fullgörande av avtaletvaraktigheten av avtal och uppgörelser efter
uppfyllandet av juridiska förpliktelser som tynger på Rawlplug, inklusive skydd och förebyggande av olagliga transaktioner, reklamationshantering och ökad nätverkssäkerhet;
 • Data som erhållits från den utrustning som används för att få tillgång till Sidan: IP-adress, plats och tid.
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skatteidentifieringsnummer, identifikationsnummer (t.ex. ID-kortsnummer).
 • Uppgifter om betalningar: namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkort, bankkontonummer.
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Art. 6 punkt 1 siffra c GDPR – rättslig pliktDen tid som behövs för att fullgöra skyldigheten
Kontroll i samband med att du uppfyller alla krav som föreskrivs i lagar och andra regler och policies från Rawlplug; bestämmelser, försvar och prövningsmöjligheter av Rawlplug, inklusive försäljning av en fordran mot dig;
 • Data som erhållits från den utrustning som används för att få tillgång till Sidan: IP-adress, plats och tid.
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skatteidentifieringsnummer, identifikationsnummer (t.ex.. ID-kortsnummer).
 • Uppgifter om betalningar: namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkort, bankkontonummer.
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Art. 6 punkt 1 siffra f GDPR – berättigat intresseFör tidsperioden då anspråken presenteras
generera rapporter, analyser och statistik, för genomförande, utvärdering och förbättring Rawlplugs verksamhet, varor, tjänster (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, kommunikationshantering, definition och hantering i samband med effektivitet av reklam och marknadsföring, analys av produkter, tjänster, internet sidor och applikationer; hantering av Sidan och applikationer);
 • Data som erhållits från den utrustning som används för att få tillgång till Sidan: IP-adress, plats och tid.
 • Kontaktuppgifter och identifiering: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skatteidentifieringsnummer, identifikationsnummer (t.ex. ID-kortsnummer).
 • Uppgifter om betalningar: namnet på innehavaren av betalkort, betalning kortnummer, utgångsdatum, kreditkort, bankkontonummer.
 • De uppgifter som erhållits under interaktion med Sidan: placerade innehåll, foton.
Art. 6 punkt 1 siffra f GDPR – berättigat intresseVid den tid som behövs för att utföra dessa operationer.
Visar 1 till 10 av totalt 14 rader
FöregåendeNästaAtt uppge uppgifter, som nämns ovan är inte obligatoriskt men de behövs för att du ska kunna titta igenom och använda Sidan och med hjälp av dess funktionalitet, inklusive ingående av avtal genom Sidan.
I andra syften än de som nämns ovan, kommer personuppgifter behandlas endast om ditt medgivande och endast i den mån som tillhandahålls av avtalet. Samtycket som du gav oss, kan du när som helst annulera, men det kommer inte att påverka lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter, som gjorts före tillbakadragande av samtycke.

8. ÖVERFÖRING AV INFORMATION SOM SAMLATS AV RAWPLUG

Rawlplug har rätt till utlämnande av information, inklusive personuppgifter som samlats in från dig till bolag från Rawlplug Gruppen i marknadsföringssyfte om du samtycker till detta.
Rawlplug använder tredje part för att utföra vissa aktiviteter på hans vägnar. Ett exempel på denna typ av verksamhet kan vara agentur verksamhet, utförande av beställningar, underleverantörer, genomföring av undersökningar eller montering av installationer, leverans av transporter, skriftlig korrespondens, underhåll av IT-system, inklusive e-post, delning av IT-resurser, dataanalys, marknadsstöd, betalningshantering, juridiska, redovisningstjänster, revisionstjänster, etc. Sådana tredje parter är enheter som omvandlar personuppgifter på uppdrag av Rawlplug, enbart för att utföra sina uppgifter och kan inte behandla personuppgifter för sina egna syften. Rawlplug ser till att behandlingen av dina personuppgifter av enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av Rawlplug sker i enlighet med de principer som anges i GDPR, i synnerhet att var och en av dessa enheter är medveten om de skyldigheter enligt GDPR och följer de. Rawlplug ser till att var och en av de enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av Rawlplug garanterar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inte svagare än vad som krävs enligt tillämplig lag.
Rawlplug kan även dela din personliga information med andra administratörer av personuppgifter, i synnerhet om det är nödvändigt för att uppfylla de förpliktelser som följer av lagar, särskilt för att skydda rättigheter eller säkerhet av Sidan, andra användare eller tredje part (t.ex. för ändamål relaterade till åtal brott, bosättningar). Till exempel gäller även situationer där Rawlplug tillhandahåller personuppgifter till statliga myndigheter, lokala myndigheter eller rättsliga operatörer för informationsbyråer eller skuld köpare. Varje gång Rawlplug kommer att bedöma acceptansen av att dela personuppgifter med hänsyn till typen av sökande, vilken typ av personuppgifter som begärs och vilken inverkan dessa upplysningar kan ha på dina rättigheter och ändamål för vilka de samlas in. Om personuppgifter blir tillgängliga, vidtar Rawlplug alla tänkbara åtgärder för att omfattningen av gemensamma personuppgifter blir till ett minimum, t ex. genom att redigera överförd information.
Rawlplug kan dela personlig information som samlas in enligt beskrivningen i denna policy, köparen eller annan juridisk efterträdare i händelse av en sammanslagning, omstrukturering, omorganisation, upplösning, diversifiering eller försäljning av hela eller delar av tillgångarna av Rawlplug, vare sig självständigt eller i samband med konkurs eller omstrukturering eller likvidation om personuppgifter är en del av de avyttrade tillgångarna.
Rawlplug kan dela dina personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter för marknadsföring eller andra ändamål, förutsatt att du samtycker till detta.
Mottagare av personuppgifter, i synnerhet företagsgrupper från Rawlplug, kan vara placerade i olika länder, inklusive länder där lagen om skydd av personuppgifter ger en lägre skyddsnivå än lagen i Europeiska unionen, särskilt länder utanför Europeiska unionen (’tredjeländer”). Rawlplug kan överföra dina personuppgifter till tredje land endast under förutsättning att:
 • Den behöriga myndigheten i Europeiska unionen ska genom en genomförandeakt konstatera att tredjelandet, territoriet eller en viss sektor eller särskilda sektorer i det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen, föreskriver en adekvat skyddsnivå, eller
 • om det inte finns ett beslut som nämns ovan endast om tillräckliga skyddsåtgärder tillhandahålls och förutsatt att de registrerbara rättigheterna för de registrerade och effektiva rättsmedel, särskilt genom standard avtalsklausuler eller
 • andra krav i GDPR har uppfyllts.

9. LÄNKAR TILL TREDJE PARTENS SIDOR

Rawlplug kan ingå affärsrelationer med tredje part, således kan det på Sidan kan placeras utgående länkar eller från tredje parts internetsidor. Rawlplug har för avsikt att endast göra länkar till webbplatser med högkvalitativt innehåll och högt rykte tillgängliga på Sidan, vilket enligt Rawlplug kan vara till nytta för dig. Tänk dock att Rawlplug har ingen kontroll över internetsidorna från tredje part och deltar inte på något sätt med att skapa dessa internetsidor.
Om du använder länken på Sidan och åtkomst till internetsidan som tillhandahålls av en tredje part lämnar du zonen som hanteras av Rawlplug. Tredje parttens internetsidor bör ha sin egen sekretesspolicy, som bör läsas innan du använder en sådan sida. Rawlplug ansvarar inte för all behandling av personuppgifter från tredje part, som nämns ovan, för innehållet som finns på tredje parts internetsidor eller tjänster som erbjuds av tredje part, samt för eventuella skador som drabbar dig i detta avseende. Därför rekommenderar Rawlplug att man bekantar sig med policyn som sinns på alla webbsidor innan man skickar uppfifter genom dessa sidor.

10. SÄKERHET

Rawlplug tillämpa säkerhetsåtgärder av en administrativ, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Rawlplug garanterar inte att tillämpningen av dessa åtgärder gör att din personliga information alltid kommer vara helt säker, och detta beror på den den risk och osäkerhet i samband med fungerande av Internet och informationssystem och potentiell illegal hacking.
Rawlplug bearbetar den insamlade informationen, inklusive personuppgifter den tid som krävs för utförande av kontrakt för tillhandahållande av tjänster eller leverans av varor, utförande av andra uppgifter och juridiska försvar, upprätta och hävda sina rättigheter.
Informationssäkerheten beror också på dig. När det gäller mottagandet av Rawlplug eller eget val av lösenord, som krävs för att få tillgång till vissa innehåll på Sidan, är du skyldig att inte avslöja lösenordet till tredje part och ansvarar för dess offentliggörande. Rawlplug rekommenderar också att du på ett väl genomtänkt sätt publicerar inlägg på Sidan, eftersom de kan vara synliga och tillgängliga för en tredje part som tittar igenom Sidan.
Varje överföring av personuppgifter över Internet är inte helt säker. Rawlplug syftar till att helt skydda de personuppgifter du tillhandahåller, men garanterar inte säkerheten för personuppgifter som tillhandahålls av Sidan. Överföringen av personuppgifter sker på egen risk. Rawlplug är inte heller ansvarig för kringgående av säkerhetsinställningar och säkerhetsåtgärder som används på Sidan.

11. DINA RÄTTIGHETER

GDPR ger dig följande rättigheter i samband med dina personuppgifter:
 • tillgång till personuppgifter (inklusive tillgång till kopior av uppgifter) – enligt de regler som anges i punkt 15 GDPR;
 • korrigering (rättning) av personuppgifter – enligt villkoren i punkt 16 GDPR
 • borttagning av personuppgifter – enligt villkoren i punkt 17 GDPR;
 • begränsa bearbetningen – enligt de principer som anges i punkt 18 GDPR;
 • överföra uppgifter till en annan administratör av uppgifter – enligt de principer som anges i punkt 20 GDPR.
Du kan använda ovanstående rättigheter genom att kontakta befullmäktigade för administratören för personlig informationssäkerhet eller genom att skicka in en ansökan till adressen RawlplugNär ansökan lämnas in eller under kontakt kan vi be dig att lämna ytterligare information för att kunna bekräfta din identitet.

Automatiskt beslutsfattande

Rawlplug gör inte automatiska beslut som har en betydande effekt på dig.

Anmälan om invändning

Utöver de rättigheter som anges i föregående stycken, kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter (inklusive profilering) i samband med direkt marknadsförings syfte. Efter att ha lämnat en invändning, slutar Rawlplug att behandla uppgifter för detta ändamål.
Av skäl som är relaterade till just din speciella situation kan du när som helst invända mot Rawlplug för behandling av personuppgifter (inklusive profilering) om grunden för bearbetning är ett berättigat intresse eller allmänintresse Om en invändning upphör, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter om det inte finns giltiga rättsliga grunder för behandling av uppgifter som enligt lag bör ha företräde framför dina egna intressen, rättigheter och friheter, eller det finns skäl att bestämma, utreda eller försvara våra anspråk.

Klagomål

När det gäller Rawlplug S.A. har du rätt att lämna in ett klagomål till Prezes Urzadu Ochrony Danych Osobowych. Du hittar detaljer på webbplatsen: https://uodo.gov.pl/
När det gäller andra Rawlplug-koncernföretag med säte i Europeiska unionen har du rätt att lämna in ett klagomål till lokala myndigheter som reglerar skyddet av personuppgifter och överensstämmelse med GDPR som är behörig för säte för ett visst företag. Du hittar ditt lokala kontor på: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_se

– Om du tror att behandlingen av personuppgifter Rawlplug bryter mot lagen.

12. ÄNDRINGAR I POLICY

Rawlplug kan när som helst göra ändringar i denna policy, utan förvarning om detta. I undantagsfall kan Rawlplug meddela ändringen via e-post.

Loading
Loading